Stefan Lindblad, illustratör, illustrationer, teckningar, Ågesta naturreservat, Ågesta ridskola, Ågestaverket, Svenska kärnvapen

Den svenska kärnvapenanläggningen

Det finns inga WMD (Weapons of mass destruction) i form av kärnvapen, i Sverige. Det var en tid efter andra världskriget då Sveriges regering hade planer på att skaffa kärnvapen, fram till långt in på 1970-talet. Man kom väldigt långt fram i utvecklingen.

Sen valde man att stoppa allt. Ibland är det lätt att blanda ihop Ågestaverket som var menat som ett kärnkraftverk, med just Kärnvapenprogrammet. Kanske för att anläggningen R3 i Ågesta var tänkt som ett civilt kärnkraftverk där plutonium kunde anrikas. Vi har fortfarande anläggningen kvar, i Ågesta. Alla byggnader som kunnat användas, har gjorts så. Idag är det en utbildningsplats för brandförsvaret. Med andra ord är allt riktigt vänligt och trevligt numer, då allt nu handlar om att rädda istället för att avsluta liv.

Buy Me a Coffee at ko-fi.com

Det var åtminstsone två incidenter under tiden man försökte utveckla kärnvapnen, men inget hände. Och i det stora hela behöver vi inte vara oroliga om att just den platsen idag skulle vara farlig – så när som att inte andas in dam i den gamla kylreaktorn och så vidare. Det som är oroande är hur slarvigt – med dagens standard – man handskades med resterna, när man städade upp. Ända fram till 1980-talet. Ågestaverket är så civilt som det var menat utåt, även en plats för anrikning av plutonium. Och det var inte så länge sedan tots allt.

Idag är denna kärnkraftsanläggning kvar i vad som idag är en mycket vacker plats – Ågesta och orlångens naturreservat. En plats jag ofta besöker när jag tar vår hund på naturpromenader och raster henne. Det är även ett mycket historiskt intressant område, med många fornlämningar, flertusenåriga. ed lämnningar som utan problem sträcker sig 4000 – 5000 år tillbaka. Bronsålder, järnålder och vikingatiden. Med gravplatser, husgrunder och lämningar från vikinga fornborgar.

Det är idag också en vacker, romantisk plats med kossor, tjurar och hästar, sjöar, bäckar och lite dalar. Kan verkligen tacka politikerna som tog beslutet att inte gå vidare med kärnvapnen och kärnkraftsverket. 

Tillägg: Nu planerar Vattenfall att helt få ta bort de kontaminerade delar, byggnader som finns kvar, läs mer 

Historia om Ågestaverket, Wikipedia

 

Stefan Lindblad
Illustrator and. Graphic Designer

Prenumerera på bloggen via e-post

Sign up for my blog, and get an email when blog is updated! Ps. Easy to sign up, and equally easy to unsubscribe

Similar Posts