GDPR

Illustratör Stefan Lindblad/Canvas Illustration & Design följer nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Stefan Lindblad, Canvas illustration & Design, följer den nya dataskyddsförordningen , GDPR. All information som samlas in, sparas endast för pågående med kundkontakter och referenspersoner, för att kunna genomföra de avtal och uppdrag som ingåtts. Samt för att kunna faktura, bokföra och uppehålla de redovisningslagar och regler, som ställs på mig som företagare. 

Du kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter vi har, ändra samt även få  dessa raderade så länge det inte strider mot någon lag, exempelvis de som här nämnts.

FAKTUROR & BOKFÖRING | Alla uppgifter sparas under tiden för transaktion, inbetalning, samt redovisning till redovisningskonsult och Skatteverket. Detta behöver användas för att kunna genomföra och redovisa en affärstransaktion. Skatteverket har krav på 7 års redovisningsskyldighet varför uppgifter mellan företag sparas och arkiveras. Inga personliga uppgifter som kan spåras till privatperson sparas, arkiveras mer än lagen kräver, som regel 7 år.

ONLINEBUTIK | De uppgifter som samlas online av Canvas Illustration och Design, Stefan Lindblad www.canvas.nu/store och www.canvas.nu/onlinekurser, är endast varje köpares, elevs kontaktuppgifter, användarnamn och emailadress för de ska kunna logga in och tillgodogöra sig köpt produkt, tjänst och onlinekurs.

All betalning som sker via min butik www.canvas.nu/store och onlineutbildningar: www.canvas.nu/onlinekukrser sker med kortbetalning som Mastercard och Visa via PAYPAL betallösning. Dessa betlningsuppgifter, kortuppgifter sköts och skyddas därför av PayPal och kortutställaren. All ekonomisk transaktions och betalningsinformations uppgifter hanteras exklusivt av PayPal och kortutställaren, er bank, när ni betalar med Mastercard, Visa, PayPal konto etcetera. Inget av detta sparas online på Canvas onlinekurser webbsida.

NYHETSBREV | Mitt nyhetsbrev är helt GDPR anpassat med Opt-in och Opt-ut. Mitt nyhetsbrev sköts via EU standard och franska företaget SENDINBLUE, läs mer

GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv)

Enkla grunder i dataskydd från Verksamt (Skatteverket osv)

Läs mer om hur PayPal skyddar era uppgifter enligt GDPR.

Läs mer på GDPR för småföretag!

Personuppgifter på Skatteverket

Canvas Illustration och Design, Stefan Lindblad kommer ALDRIG BE OM LÖSENORD (PASSWORD) ELLER LÖSENORDSINFORMATION. LÄMNA ALDRIG UT SÅDAN INFORMATION.