Hjälp människor i Järva och vi alla får hjälp samtidigt att skydda oss från Covid-19 spridning

Tuschteckning illustration Stefan Lindblad

Människor i Järva behöver få skydd och hjälp under Coved-19 pandemin. Politiker utan verklighetsförankring verkar styra Stockholm, när det verkligen inte finns tid för sån brist i insikt.

Dessutom verkar de vara utan insikt för hur kostnadseffektivt ett gratis och smidigt evakueringsboende är – för hela vårt samhälle – under en pandemi. Och Stockholm definitivt.

Styrande politiker, Alliansen, gör det krångligt att söka och alldeles för kostsamt att betala. (Ett skäl till generationsboende är ofta låga inkomster) . Det gör detta mer tidskrävande helt i onödan. Och pandemin pågår nu. Alliansen idag, 14e året i rad. (Jag har själv röstat allt från C, L, MP och S i Stockholm stad.)

Konstnadseffektivt innebär att kostnaderna för att så få människor som möjligt insjuknar, gör att så få människor som möjligt behöver insjukna. Och med risk för att dö och sprida smittan. Resultatet blir att så många människor som möjligt håller sig friska och arbetsföra. Vilket innebär att så många som möjligt kan jobba inom vården och andra samhällsfunktioner.

Men nej då, Alliansen i Stockholm drar på i ullstrumporna och gör det krångligt att söka boende, och för kostsamt. Och det tar tid – under en pandemi.

Så hur skulle jag göra om jag styrde i Stockholm:

1) Skaffa fram evakueringsboende

2) Ta reda på vilka alla äldre är som bor i generationsboenden och alla i Riskgrupperna som bor ihop med olika generationer.

3) Staden tar personnummer och namn per person och hjälper dem att snabbt flytta in. Ingen ytterligare administration från boende initialt. Få dem flytta in, uppfölj senare. Köp en kasse mat pronto. Te och lite kaffe. TV inkopplad direkt. Gör dem trygga.

4) Staden bekostar hyran 2020.

5) Behövs det förlängas, boendet, ta en minimal summa om det behövs fram till vaccin eller läkemedel som klarar av sjukdomssymptomen. En mer symbolisk summa.

6) 2021 kanske hyrorna behöver höjas en liten aning, annars börjar människor klaga och glömt varför denna lösning kom till. 2021 slutet på året finns säkert vaccin.

7) Sen avveckling av evakueringsboende, flyttning tillbaka till deras tidigare boende. Detta kräver en ytterligare genomtänkt plan. Är det bättre att låta dem bo kvar i evakueringsboende. Troligen, men det kommer bli en kostnad inte staden kan stå för. Det innebär att man tidigt tar tag i frågan. Tillbaka till trångt boende låter inte som en vidare bra idé. Kanske man bygga snygga boenden så som gjorts för studenter och nyanlända asylsökande. I nära anslutning till deras nuvarande generationsboenden.

Se inslaget från SVT Nyheter https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tenstapolitiker-vissa-har-inte-rad

Stefan Lindblad