Teknisk illustration för SSM Living Metronomen, Telefonplan, Stockholm, sverige. Teckning av ett hus med terass och olika utemöbler och funktioner. Tecknad av illustratör Stefan Lindblad

Illustratör Portfolio | Illustration till tidningar och broschyrer. Tekniska ritningar, miljöillustrationer.

Videofilmen på Youtube gjordes på uppdrag till COREL Corporation i Ottawa, Kanada på engelska. Inom CorelDRAW Master program, av vilket jag är en av deras officiella CorelDRAW Masters i världen.

To learn more: www.coreldraw.com/graphicssuite In this webinar, CorelDRAW Master, illustrator, graphic designer and artist, Stefan Lindblad shows you how to create a vector site plan illustration in CorelDRAW X7 and Corel PHOTO-PAINT X7. You will learn how to: – Create vector symbols and take advantage of the Symbol Manager Docker – Add information and directions to the Site-Plan illustration, using Text tool and text frame with paragraph text and artistic text – Customize Dimension tool measurement values, and manually enter values and dimensions – Follow various steps using image-editing techniques to enhance site plan illustration, including using the Brush tool, merge mode and image adjustment Lens.