Solpaneler ute på Ågesta, Huddinge. Vid ågesta ridskola och naturreservat

Låt solcellsparker följa naturens typografi

Nu vet jag inte hur nya solcellsparken i Angola kommer se ut, men en liten förhoppning rent generellt är att solcellsparker ska ta mindre från utsikten där de finns. Jag kan se och förstå utmaningen till att få till en sådan sak. Bara att fysiskt underhålla en solcellspark i sig kräver att personal kan komma dit och underhålla systemet rent praktiskt. De ska kunna arbeta utan att få ryggproblem. Typ.

Min förhoppning är att solceller kunde ligga mer horizontalt närmre marken och kanske följa naturens typografi. Inte skära av en horizont. Ofta placeras solceller diagonalt för att följa solen. Och det görs för ta vara på all energi de kan fånga upp – antar jag. Som sagt, jag arbetar inte med att konstruera solceller så “what do I know”.

Ågesta Farsta/Huddinge solcellspark

För att ta ett exempel är den mindre solcellsparken i Ågesta Naturreservat (Fastra Strand/Huddinge/Stockholm). I sammanhanget ganska beskedlig storlek och inverkan kan tyckas. Samtidigt i en historisk plats, en vacker plats och en fin naturupplevelse. Och sen en blaffa till solceller som skär av utsikten där den står mitt i blickfånget. Från avstånd längs den lilla vägen som trafikeras ganska mycket, så kan det först tyckas acceptabelt. Men så fort man börjar promenera in i området, så händer något. Och det är inte så roligt direkt. Det är ganska brutalt.

Detta är något man får lära sig leva med såklart, för att utvinna energi från solen. Och tänka på naturen och klimatförändringar och så vidare.

Kommande generationer och de som inte sett utsikten och vandrat omkring i Ågestas miljö kommer inte påverkas nämnvärt, då de inte upplevde hur det såg ut tidigare. Men likväl har naturupplevelsen och miljön påverkats.

Jag är inte emot solcellsparker och knappt emot vindkraftverk, men det finns inneboende problem med hur ny teknik negativt påverkar oss och naturen om vi inte tänker på hur det ska fungera här och nu och framåt. Insikten som borde funnits från start om exempelvis hur materialet man tillverkar vindkraftverk är en miljöbov, och inte går att återvinna på ett bra sätt om ens alls.

Jag har inga tekniska svar då jag inte arbetar med detta. Dock upplever jag min omgivning precis så som alla andra gör. Solcellstekniken har som jag förstått utvecklats mycket snabbar än man trodde för 10 år sen. Hoppas man snabbt lär sig hur man kan anpassa teknik för att fungera i naturen.

Energimyndigheten
Expressen

Stefan Lindblad
Illustratör och Graphic Artist

Similar Posts