| | | | | |

När uppfanns hjulet och Skateboarden

Hjulets historia och en ny illustration av Stefan Lindblad


Idag är hjulet så vanligt och utbrett att vi i vardagen inte ens funderar särskilt över det. Vi tar ett hjul för givet. Men när uppfanns hjulet?

Föreställ dig en vardag där ett hjul inte finns. Allt blir helt plötsligt väldigt annorlunda. Ett hjul rent tekniskt finns i och på mer än en vagn, bil, cykel eller barnvagn. Ett hjul finns nära på överallt i vårt liv.

Och det är detta hjul som gör att vi så enkelt tar oss framåt. Om vi inte hade hjul tillgängligt skulle vi använda häst och vagn fortfatande, eller promonera.

Hjul används inom all teknik. I stort sett. Även där vi inte ens föreställer oss att ett hjul finns. Vi har utvecklat hjulet vidare, efter dess första landvinningar – ekrar, järnskodda, kugghjul och hjulaxel.

När och av vem uppfanns hjulet


Den första bilden av ett hjul är cirka 5500 år gammal. Det går inte att säga med andra ord vem eller vilka som uppfann hjulet. Hjulet sägs ha börjat användas ganska samtidigt runt 5500 i Centraleuropa, Kaukasus och Mesopotamien. Så ingen vet vem som uppfann hjulet först .

Skateboarden, min illustration


Vi vet dock när Skateboarden uppfanns.
Bill Richards uppfann skateboarden 1958 , enligt artikeln, när han monterade hjul på en träskiva. Den kallades för Roller Derby Skateboard och såldes i Kalifornien 1959.

Hjulets revolution och Skateboard. Illustration Stefan Lindblad, 2022

10 år senare, 1969, uppdaterade och revolutionerade Larry Stevenson Skateboarden skatebording med ”Dubbel Kicktail”. Det gav större möjlighet till kontroll och att göra tricks med brädan.

1970, ett år senare skapade Alan Gelfand ”Ollie”. En fundamental grej inom skating.


Hjulets utbredning


Det sägs att hjulet uppfanns igen, utan vetskap om hjulet i övrigt, cirka 2000 år senare, mellan tummen och pekfingret, i Kina. Nu kan ju hjulet dykt upp via någon som gav någon och så vidare tips om hjulet, till en Kines. Teoretiskt.

Men inte lika teoretiskt enkelt att föra vidare kunskap, från europa eller kina, till någon i Mesoamerica, under den tiden, om vi så säger. Nord amerikanska urinvånare uppfann igen hjulet, eventuellt, troligen, utan vetskap om kina och europa långt tidigare. Men enligt historiker användes hjulet i mesoamerica inte i praktisk hänsyn som en vagn. Det gjordes först på 1600 talet och som sagt inte som färdmedels- hjälp. Enligt historiker, arkeologer och annat löst folk.

Till den afrikanska kontinenten kom hjulet troligtvis via Nubierna (södra Egypten och norra Sudan) till användning för cirka 3000 år sedan. Då för keramik och vattenkvarn. Och inte uppfunnen. Utan mer enkelt för Nubierna att fått kunskapen utifrån.

Kelterna var först med att sätta järn på hjulet – järnskodda så att hjulets trä skyddades från slitage, eller nått i den stilen – kanske. Men vilka Kelter var det? Det framkommer inte. De första kelterna som fanns, sägs vara Gallerna vid tiden för Julius Cesar. Och de hade en stor utbredning på den Europeiska kontinenten samt, samt brittiska och irländska öarna. Så exakt vart de första kelterna som satte på järn befann sig, det blir lite osäkert.

Var drejskivan det första hjulet

Det finns antaganden att en drejskiva är det äldsta hjulet. Men helt säker är man inte. Därefter kan ju någon helt enkelt sett att det rullade bra på marken. Vem vet! Hjulet som vi känner till det idag uppfanns högst troligen när man satte hjulet ihop med en släde och vagn.

När hjulet fick ekrar

För 4000 år sedan fick hjulet ekrar. Bara en sån sak! Hjulen blev lättare och allt blev lite enklare.

En sak är man i alla fall ganska säker på – det är en uppfinning människan uppfunnit.

Tänk på det när ni färdas framåt idag. På egen hand eller som passagerare. Exempelvis ett tåg eller en skateboard.

Eller som tekniska museets hemsidas artikel uttrycker det: Uppfinningarnas uppfinning.

Stefan Lindblad

Illustratör

Similar Posts