Nya medier eller sämre medier för unga?

Med tanke på att Johanna Frelin, Hyper Island och Olle Wästberg i TV fick några minuter att prata om allvar med media. ”Nyhetsskolkare och risk för demokratin”. Här min ”Take on that”.

Allt handlar i slutändan om innehållet. Och hur innehållet presenteras. Och det som där anses vara viktigt och intressant nog för mediekonsumenten.

Det finns ett problem när man väljer bort de traditionella medierna, samtidigt är de traditionella medierna inte per automatik bra och sanningsenlig, och utan påverkan an intressegrupper och reklamköpare i traditionella medier.

Det finns en stor problematik med de traditionella medierna, men så även bland de nya medierna av att de är alltför påverkbara av annonsörer och ägare. Problematiken ligger troligtvis mindre i om det är traditionellt eller nytt medium.

Det finns en stor risk att konsumenter tar till sig snabba medier för snabbt och utan reflektion. Både konsument och säljare av medier måste reflektera mera.

Det vi läser in i det vi konsumerar är av vikt för hur vi bestämmer våra åsikter. Och de beslut vi tar eller inte tar.

Det är oberoende av medium viktigt att så korrekt information som möjligt presenteras. Och frågan man därför måste ställa sig är om de nya medierna och de som producerar informationen gör ett bra nog jobb.

De traditionella medierna som ofta menas är tidningar, radio & tv, benämns just som gamla, sega och inte med sin tid. De är inte snabba nog. De förstår inte den nya tekniken. Men om vi stannar upp i klagosången och kollar på alla medier, gamla som nya, vad får vi. Vad söker vi efter. Hur väljer exempelvis många nya medier att presentera vad som är intressant. Och till de konsumenter de har.

YouTube exempelvis frontar alltid det som är mest tillgängligt ur underhållningsvärde. Och inte det som kan vara viktigt per automatik. Exempelvis kan man ifrågasätta starkt det som presenters först, baserat på vad som är mest populärt i den region, kommun och land man lever och verkar i, baserat på vilka algoritmer YouTube/Google väljer att använda. Speciellt om man inte ens är inloggad. Och i allra högsta grad när man väl är inloggad. Men genom att inte vara inloggad får man snabbt en uppfattning om vad som styr medieflödet på just YouTube. Och om besöksantalet är stort på YouTube kan man fråga sig vad som är viktigt. Att YouTube inte heller kan nås av politiska skäl i stora delar av världen, läs Asien, så saknas det därmed en röst från flera sidor. Nya medier vill ofta framställa sig som per automatik bäst och nytt och viktigast, men frågan om kvalitén bortom algoritmer och design och tillgänglighet måste alltid ställas.

Sen är det i grunden som alltid att den stora gruppen människor vill ha nöje och inte det allvar som kräver att man engagerar sig av mer allvar. Popmusik kan konsumeras dagligen medans elände i världen oftast kräver en annan sorts kontemplation och beslutstagande. Och de beslut vi tar baseras på den information vi tagit in och analyserat och tolkat.

Medier är inte bara kanaler, de är verktyg. Hur vi sen använder dem är en annan sak.

 

Stefan Lindblad
Illustratör, grafisk formgivare, konstnär

Similar Posts