GDPR – Dataskyddsförordningen, dataskyddspolicy

Canvas Onlinekurser, som är Illustratör Stefan Lindblad Canvas Illustration & Designs onlinekursers webbsida, följer tidigare PuL och nya Dataskyddsförordningen , GDPR.

All betalning sker via PAYPAL betallösning. All ekonomisk transaktions- betalningsinformations uppgifter hanteras exklusivt av PayPal när ni betalar med Mastercard, Visa, PayPal konto etcetera. Inga bankkortsuppgifter sparas online på Canvas onlinekurser webbsida.

De uppgifter som samlas online är endast varje kursdeltagares användarnamn, emailadress och lösenord för att kunna logga in och tillgodogöra sig kursmaterial, under tiden kursen pågår. Därefter slängs uppgifterna, och sparas endast enligt bokföringslagen/skatteverket.

All konversation under kursen sker i en sluten grupp för kursdeltagare samt email, alternativt telefon.

Efter onlinekurs har tillgodogjorts kommer alla uppgifter om användarnamn, emailadress och lösenord raderas på Canvas onlinekursers webbsida. De sparas då endast lokalt (ej online) för företagets kundregister.

När er betalning via PayPal gått igenom och ni startar er kurs innebär det att ni samtycker till att era uppgifter som användarnamn, emailadress och lösenord sparas för att ni ska kunna logga in och gå onlinekurser.  Samt till Canvas Illustration & design, Stefan Lindblads kundregister. Kundregistret sparas därefter endast lokalt, ej online.

Illustratör Stefan Lindblad/Canvas Illustration & Design följer nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad följer det regelverk som gäller för EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) för att du ska vara tryggt förvissad om att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Detta omfattar även hur vi behandlar den data som samlas in och sparas.

Personuppgiftsansvarig är Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad , Enskede Gård, Stockholm, SWEDEN.

Företaget Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att det ska vara möjligt för både mig och dig som kontaktar mig, som privatperson eller företagare. Stefan Lindblad, Canvas illustration & design tillhandahåller tjänster i form av bild och form, samt onlineutbidlningar i grafiska programvaror. Uppgifter sparas endast för att vår konversation ska vara möjlig per epost/email och telefon. Samt fakturering och bokföring enligt bokföringslagen. För att uppfylla  behandlingen av dina personuppgifter i vårt åtagande mot dig som kund, enligt gällande Svenska & EU lagar.

Den onlinebutik och onlinekurs som finns, där sker all ekonomisk transaktion med PayPal betallösning. PayPal handhar era ekomiska uppgifter gällande Betal- och kreditkort. Uppgifter hanteras exklusivt av PayPal och kortutställaren, er bank, när ni betalar med Mastercard, Visa, PayPal konto etcetera. De enda uppgifter Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad handhar, är ert namn, postadress, epost och eventuella mobiltelefon om det uppges. Uppgifter butiken och onlinekurserna behöver för att kunna skicka er det som ni har beställt, samt för Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad kunna uppfylla sina skyldigheter.

De uppgifter som samlas online av Canvas Illustration och Design, Stefan Lindblad www.canvas.nu/shop och www.canvas.nu/onlinekurser, är endast varje köpares, online-elevs kontaktuppgifter, användarnamn och emailadress för de ska kunna logga in och tillgodogöra sig köpt tjänst och onlinekurs. Skatteverket har krav på 7 års redovisningsskyldighet varför uppgifter mellan företag sparas och arkiveras. Inga personliga uppgifter som kan spåras till privatperson sparas eller arkiveras mer än lagen kräver, som regel 7 år.

Era personuppgifter kommer att sparas så länge det finns behov av dessa uppgifter för att fullgöra syftet med att uppgifterna samlades in. Vi kommer även att spara dera personuppgifter så länge som det krävs för att följa tillämpliga lagar som exempelvis Bokföringslagen.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Canvas Illustration & Design – Stefan Lindblad tar allvarligt på säkerhet och personuppgifter, och ger aldrig era personuppgifter vidare till tredje part.

Ni har alltid rätt att:

  • Begära ut ett så kallat registerutdrag.
  •  Begära radering av personuppgifter, dock under förbehåll att du inte alltid kan få alla uppgifter raderade om det finns lagliga krav för oss att behålla dem.
  • Exempel på när dess dessa förbehåll gäller är när uppgifterna måste sparas för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning för upprättande gällande lagstiftning för bokföring och skatter.
  • Invända mot, eller begära en begränsning av, en behandling av dina uppgifter.
  • Återkalla ett samtycke till en behandling, om det är den legala grunden för behandlingen.
  • Klaga hos Datainspektionen.
  • Under vissa förutsättningar få dina personuppgifter överförda (så kallad dataportabilitet).

GDPR – Guiden från Verksamt (Skatteverket osv)

Enkla grunder i dataskydd från Verksamt (Skatteverket osv)

Läs mer om hur PayPal skyddar era uppgifter enligt GDPR.

Läs mer på GDPR för småföretag!

Personuppgifter på Skatteverket

Välkommen att kontakta per e-post: stefan@canvas.nu om du har frågor om behandling av era personuppgifter.

Om ni vill prenumerera på Nyhetsbrevet kräver det sin egen registrering och är ett nyhetsbrev dels om onlinekurser samt Stefan Lindblads andra tjänster inom illustration och grafisk design.