CorelDRAW Grundkurs: Layout & basic bildredigering - på Svenska!

3,000.00 kr (tax incl.)

Den här kursen vänder sig till de som använder CorelDRAW Graphics Suite i sitt arbete, i huvudsak. Och…

Quantity

För att kunna gå kursen, använder ni er egen programlicens, alternativt laddar ned en 30 dagars testversion direkt från www.coreldraw.com .

I den här kursens videos, används uteslutande senaste versionerna av programsviten. Och i denna grundkurs har det använts CorelDRAW X7 och X8 och nyare versioner. Alla med det helt nya och moderna gränssnittet som introducerades med version X7. Om ni idag använder nyare version som 2017 och 2018, kommer ni känna igen i er gränsnittet, då det är samma moderna gränssnittet – dock med fler nya funktioner, som alltid tillkommer med alla nya versioner.

Om ni är ett företag kanske ni vill veta hur många som kan gå kursen per beställning.

1 person per beställd kursdeltagande är standard. Om ni är exempelvis 3 stycken som går kursen, blir det 3 individuella kursbeställningar. Varje person, kursdeltagare får sitt unika användarnamn och lösenord. Betalning sker direkt vid beställning, registrering, se ”Köp kurser / Add to Cart”. Efter betalning är genomförd kan ni även få faktura, utöver det kvitto ni får vid betalningstillfället. Ni betalar med Kredit/Debit och betalning ombesörjs av PayPal Secure Payment, (ni behöver INTE ha PayPal-konto). Fråga för mer information.

Kan man använda alla nya som äldre versioner av CorelDRAW i den här kursen?

Ja, med reservation. I kursen går vi igenom olika moment som ibland kräver en viss programversion. Se nedan de specifika exemplen

  • Färghantering, grund: Till CorelDRAW X5 introducerades helt ny färgmotor, färghanteringssystem. CorelDRAW är sen dess 100% ICC Complient.
  • OpenType och typsnitsshantering: Full OpenType stöd introducerades med CorelDRAW X6
  • Helt nytt gränssnitt introducerades till CorelDRAW X7
  • Hantera fonter: Corel FONT Manager. Med CorelDRAW X8 togs Bitstream Navigator för typsnitts installation bort – Välkommen fantastiska Corel FONT Manager!

 

Alla gamla CorelDRAW användare kommer känna sig trygga i det nya gränsnittet. Vi presenterar det nya för att snabbt och enkelt komma igång

This entry was posted in . Bookmark the permalink.