Stil – Style Gallery

Illustration: teckningar – drawings | Vektor-Vector

Gallery 1

Stilgalleri: olika stilexempel – Style Gallery: Various styles.

Illustrationer, teckningar för tidningar, media, reklam och böcker. Ofta beskrivande. Illustratör Stefan Lindblad.

VR, Virtual Reality, Illustratör, Illustration, Illustrator, Corel, Painter
Illustration VR World, by Stefan Lindblad

Gallery 2

Digital & Analog: Tecknat, stora, feta streck | Drawing big bold strokes – More / Mer

Gallery 3

På papper tecknat | On paper Drawn – More / Mer

Gallery 4

Digital teckning | Drawing – Mer / More

Gallery 5

Digital: Vektor | Vector – Mer / More

Gallery 6

Serier | Comic Style

Stilgalleri om olika illustrationer

Jag tecknar mina illustrationer i den stil som är min. Sedan beror det väldigt mycket på hur uppdraget ser ut. Är det tecknat. Är det tecknat på papper eller digitalt. Är det tecknat med vektorillustrations verktyg. Är det mixed media, Collage. Allt detta påverkar väldigt mycket det vi upplever som en illustratörs stil.

Att färglägga en illustration digitalt kan såklart med ett program som Corel PAINTER fås att se ut som om det är gjort på riktigt papper eller målarduk. Men om vi förhåller oss till de generella skillnaderna så är det stor skillnad på att färglägga i ett dataprogram och att använda låt säga vattenfärg med penslar på papper.

Materialval, grafiska dataprogram

  • CorelDRAW
  • Corel Painter
  • Clip Studio Paint
  • Moleskine skissblock
  • Wacom Cintiq
  • Surface Pro
  • Pennor