Projektbeskrivning logotypdesign Trust&heart

Case Study – Projektbeskrivning
Logotypdesign: Stefan Lindblad, illustratör

Trust&heart logga


Företaget Human&heart är ett svenskt utredningsföretag som grundades 2017 och ett av sveriges ledande företag inom utredningar I arbetslivet. År 2021 grundades deras visselblåsartjänst Trust&heart.

Besök Trust&heart hemsida >

trust och heart visselblåsartjänst logga logotyp, illustratör Stefan Lindblad

Logotypdesign


När Human&heart ville ha en logotyp till Trust&heart fick jag via Roxx Communication Group – de som byggt Trust&hearts sajt/webbsidas plattform – förfrågan om att skapa den nya loggan. Det var något jag gladeligen gjorde. Inom en vecka hade jag arbetat fram ett antal idéer jag tyckte var intressanta att arbeta vidare med. Efter ett par veckor kunde jag skicka mitt första grova skissförlag. Allt blev godkänt och vi hade ett embryo till det som senare blev den slutliga versionen några veckor senare.

Mer om illustratör Stefan Lindblad , designer av logga till Trust&heart.

Skärmdump hemsidan Visselblåsartjänsten Trust&heart, Logotypdesign, av illustratör Stefan Lindblad
Hemsida Trustheart.se

Research inför ny loggas design

Min research bestod i att dels ta till mig den information som gavs till mig via samtal med Roxx Communication Group. Samt läsa på om företaget Human&heart som är bakom visselblåsartjänsten. Läste in mig närmare vad företagets värden stod för, samt vad som ofta ses som en symbol för visselblåsare.

Att det skulle vara en visselpipa etablerades snabbt. Men vilken sorts visselpipa, och från vilken vinkel. Endast en pipa eller något ytterligare. Text, ja, men vilket typsnitt. Samt vilket budskap och hur känslan av det budskapet bäst kunde illustreras.

Visselblåsartjänst, visselpipa, hjärta och handslag. Logotypdesign logga till Trust&heart, företaget Human&heart, av illustratör Stefan Lindblad
Design logotyp Stefan Lindblad, till Trust&heart

Från grov skiss till ny färdig design


Mitt förslag var att i logotypen införliva deras redan existerande logga för deras företag Human&heart – handslaget. Jag upplevde att igenkänningsfaktorn var av godo och av vikt i detta fall. Och att omfamningen av handslaget som formar sig som ett hjärta var kärnan i visselpipans budskap.

I ett annat läge kanske jag inte valt att föra ihop en existerande logga till en ny – det är inte riktigt vad jag brukar göra. Men i detta fall föll det sig naturligt av olika skäl.

Hade jag utelämnat handslaget och hjärtat så hade loggan som visselpipa fungerat ändå. Men just det faktum att vi på detta sätt kunde anknyta till moderbolaget blev ändå populärt.

Utifrån detta kunde jag påbörja arbetet med att renrita min skiss i mitt skissblock och fortsätta rita klart till en vektorillustration i CorelDRAW.

Skissblock teckning till logotyp Trust&heart, av illustratör Stefan Lindblad
Grovskiss förslag logotyp, Stefan Lindblad

Vilket typsnitt fungerar bäst till en logotyp

Det är centralt att valet av ett typsnitt till en logotypdesign är genomtänkt och har ett skäl till varför det är valt.

Jag ville att typsnittet skulle skilja sig en aning från det som redan användes i moderbolaget Human&hearts logga. Jag kom fram till 10 olika typsnitt som jag tyckte passade och var intressanta. Bantade inför presentation ned till 5 och slutligen 2 typsnitt. Samt ett litet Wild Card till typsnitt för att skaka om de som skulle titta på förslagen av fonter. Min arbetsprocess var att jag först provade alla typsnitt på mig själv, i detta fall både Serif, San Serif, Dekorativa och så vidare. Och senare såklart på uppdragsgivaren. Jag ville att de snabbt skulle få ställas inför tanken av typsnitt och inte riskera att vi gick på rutin när tiden för att få klar den nya loggan var knapp.

De 5 typsnittsförslagen föll väl ut. Jag fortsatte med att banta ned till 3 och sedan 2 förslag. Det kom att stå mellan Raleway och Fira Sans. En tar mer plats, medans den andra är mer hög och mer mot condensed – stramare.

Tanke bakom valet av Raleway som del i logotypdesign

Vad säger typsnittet oss?

En visselblåsare ska inte vara rädd för att ta plats – att visselblåsa. Inte be om ursäkt en gör det rätta. Ett tyspnitt som passade in på detta är Raleway (Normal & Light). Raleway är ett bredare typsnitt än Fira Sans och tar plats. Raleway vågar brösta upp sig om det skulle behövas, som en superhjälte.

Ett typsnitts visuella utseendet är viktigt. Det talar både omedvetet och medvetet till oss. Ett typsnitt är ett Statement. I detta fall valde jag en San Serif – utan klack på typsnittet. När jag presenterade olika typsnitt så testade jag både San Serif och Serif i min presentation. Slutligen, igenkänningsfaktorn av att ha kommit till samma bolag med samma värdegrund kan skönjas i Raleways san serif och ändå i viss kontrast, stå med båda benen.

Logotyps färgpalett

Trust&heart loggan var nu i grunden klar och behövde få en färgpalett att arbeta utifrån. Även här ansåg jag att den färgpalett som redan fanns för företaget Human&heart borde fortsätta över till Trust&heart.

Det gör det dessutom lite enklare att arbeta med som grafisk formgivare och originalare som till vardags arbetar med företagets tryck och webb och dess identitet.

Stefan Lindblad
Illustratör & Graphic Artist