Illustrationer, teckningar, digitalt och traditionellt.