| | | | | | |

Samarbeta med kund i projekt via Corel Cloud och CorelDRAW.app

Gränssnitt CorelDRAW.app. Illustration Stefan Lindblad

För oss som använder CorelDRAW och samarbetar med våra kunder, eller kollegor kolla in den nya CorelDRAW.app. Med den kan man arbeta i CorelDRAW eller Corel PHOTO-PAINT (Motsvarar InDesign och Photoshop för de som undrar). Och sedan ladda upp ens filer/dokument till just CorelDRAW.app som fungerar som ett cloud, Dropbox typ.

Ens kollega eller kund behöver inte ha CorelDRAW eller Photo-Paint. De kan logga in som gäst. Man kan även ha flera gäster och senare ta bort dem. De kan med andra ord hppa in i ett projekt till och från. Men med en hel del funktioner som där vi kan i realtid eller efterhand sitta med en kund och gå igenom projektet vi arbetar med. Och i efterhand spara ned vår fil/dokument igen, och nu med alla anteckningar osv som både vi själva och kunden gjort i realtid. Ganska bra minst sagt.

Om man Här kan ni se en bra video som beskriver hur. Jag vet inte om det finns något liknande i Adobe Creative Suite, så jag har ingen bra referens där. Men detta är i alla fall något som är riktigt bra när man samarbetar exempelvi svia kontor till kund eller hemifrån och kollega, kund osv.

Läs mer i detalj om hur de olika funktionerna fungerar i denna tutorial https://www.coreldraw.com/en/learn/tutorials/design-with-coreldraw-app/

Stefan LIndblad
Illustratör

Similar Posts