Arkitektur & stadsplaneringUncategorized

Så här försvinner en utsikt från Skanstullsbrons område

Så här tar man bort en utsikt i en stad där en stor bro med utsikt över och under dominerat platsen men ändå gett plats för utsikt och en sorts öppenhet i allt klumpiga och nödvändiga. Och en plats där båt, flyg, tåg, cyklar, biltrafik – människor trafikerar stadens in- och utfart. En utsikt som funnits i århundraden. Årtusenden om man så vill. Hus måste byggas där människor bor och arbetar, men som alltid frågar jag mig om man alltid måste ta bort det fina som finns. Det här huset kunde byggts annorlunda för att behålla mer av utsikten från sidan. När man anländer på broarna. På väg in till stadens brus från närförorten.

Jag undrar hur arktiekter och byggherrar tänkte, eller inte ville ta i beaktning. Tänkte de alls brukar jag fråga mig när jag ser sånt här. Huskomplexet är massivt. Med betoning på massivt och heltäckande. Det finns ingen öppning mitt i komplexet, och detta sammantaget ger huset en konstant skugga på förmiddagen. Det stänger en utanför.

Om man tittar rakt över kanalen så ser man arkitektfirman White Arkitekters hus. Hoppas det inte är White själva som ritat detta nya massiva och rätt okänsliga hus, mittemot deras eget väsentligt mindre glashus. Det som de en gång ritade till sig själva. Whites eget hus är luftigt där det står. Kanske lite mörkt glas, men det kan ha blivit för ljust för dem därinne kanske om det inte varit mörkt glas. Men det respekterar omgivningen och utsikten. Det är mer i harmoni istället för disharmoni.

Hur kommer det sig att det ena huset som stått där ett tag, har haft tankar bakom, och det nya inte? Eller stoppades White från att bygga högre och massivare på grund av ekonomi? Hade de också bara byggt på?

Jag undrar ofta varför utbildade människor som arkitekter, politiker, tjänstemän i stadens tjänst och byggbolag så ofta brister när de bygger och planerar. Nu kommer generationer få ha det så här. Tragiskt.

20150528_084114

 

20150528_084110

20150528_084046

20150528_083950

20150528_083947

 

 

Stefan Lindblad
Illustratör och konstnär

Kommentera :-)