Köpvillkor

Read in ENGLISH

logo

Butiken följer Allmänna Reklamationsnämndens rekomendationer.

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Butiken Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Designs produkter, www.canvas.nu/store, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och butiken Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Designs produkter i butiken www.canvas.nu/store.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Butiken Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Designs produkter, www.canvas.nu/store de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns på riksdagens hemsida www.riksdagen.se

1.3 Köparen måste vara myndig eller skriftligen inneha målsmans tillstånd. Detta med hänvisning till att personer under 18 år inte kan ingå avtal enl. 9 kap Föräldrabalken (1949:381).

VILLKOR

När du handlar i butiken  Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Designs produkter, www.canvas.nu/store, godkänner du butikens försäljningsvillkor i kassan innan köpet är slutfört.
Order, beställning

Beställning sker via Butiken Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Designs produkter, www.canvas.nu/store. Vi gör inga manuella beställningar för kunden. Om kunden under är 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Beställningar som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som innebär butiksägaren lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls…

Priser
Till alla priser tillkommer lagstadgad moms 25%, Om en fysisk eller digital produkt när den skickas till ett annat land, blir ålagd en extra utgift vad den utgiften än må vara, då är det enligt det landets regler och helt utom denna butiks kontroll. Och denna butik kan inte bli återbetalnings skyldig på något sätt överhuvudtaget. Den enda kostnad denna butik debiterar är den kostnad som överrenskommits vid det faktiska köpets tillfälle, i detta fall den betalning som skett via PayPal betallösning. Om ni köpare blir ålagd extra kostnad, skatt eller dylikt, tar köparen den kostnaden själv med lokala landets myndigheter.

Betalning
All betalning med denna butik sker med PayPal betallösning, med Mastercard, Visa, American Express osv eller PayPalkonto.