corel painter

Teckna människor och BodyKun Dolls och modell-docka som referens

Teckna människor och BodyKun Dolls och modell-docka som referens

OBS! Se tidigare inlägg för mer utförlig beskrivning med fler bilder.  Ibland behöver man snabbt få perspektiv korrekt, och snabbt. I mitt fall igår så behövde jag snabbt vrida kroppen på mannen i denna illustration jag jobbade med. Så jag använde min modell-docka: BodyKun. Jag tecknar sammanlagt 10 porträtt i sammanlagt 9 illustrationer till en…

Body Kun kroki-modell docka för illustratörer

Body Kun kroki-modell docka för illustratörer

Måste ändå säga, denna lilla kroki-modell “Body Kun Doll” från SHF SH Figurarts är användbar. Har använt den som referens medans jag tecknade direkt i Corel Painter. Support the artist Update: Detta inlägg uppdaterades väsentligt, och gjorts mer utförligt beskrivet 2019-07-02. Detta efter att så många börjat hitta inlägget via Google sökningar. Det finns flera…

| | |

My New Logotype Design for Norsborg Local kennel Club, in Sweden

In 2017, I was assigned the task of creating a logo for “Norsborg Local Kennel Club”, suburb area south of Stockholm, Sweden. And now in January 2018 it finally finished. I made several drafts and ideas, various proposals, until finally two became those two runner-up suggestions the Board proposed to the kennel club to vote…