Vilket illustrationsverktyg behövs egentligen?

Vilket illustrationsverktyg behövs egentligen skrev jag som rubrik. Det som behövs är inget speciellt-för att illustrera ett ämne. Sen att valet av verktyg ändå bestäms och önskas är liksom något helt annat. Det är inte verktyget i sig. Till att börja med. När en beställning görs å andra sidan så kan updragsgivaren ha en önskan om och en bild av stil, material och teknik. Om utgångspunkten endast är att illustrera ett ämne och friheten är stor så är det bara att sätta igång med vad som känns kul, spännade, lustfyllt och det som för stunden känns rätt för det specifika ämnet.

Nu är dock friheten sällan så fri när det kommer till just beställd illustration, där kommer den fria konsten in som för en konstnär är totalt fri att skapa helt förutsättningslöst. Det som här inträder å andra sidan är konstnärens egna inre murar att riva. Såsom egna “spöken”, samhälleliga konventioner, regler och moraliska aspekter. I allt från demokratiska, fundamentalistiska och diktatoriska samhällen. “Vad ska andra tro”. “Får jag göra så här, kan jag göra så här”. “Är det här riktig konst?” och så vidare. ” Dessutom så är inte all konst helt fri hela tiden. Ett beställningsverk är inte alltid helt fritt. Även om uppdragsgivaren skulle ge helt fria händer, så kan valet av material, teknik och stil, och därtill även platsens förutsättningar spela in. Så vilket verktyg som behövs eller om skapandet är helt fritt egentligen är en fråga man kan ställa sig mer än en gång. Skapandet blir endast helt fritt när konstnären skapar helt förutsättningslöst och endast har sig själv som beställare. Därför är det viktigt att åtminstone 1 gång i livet låta sig vara helt hänsynlös i sitt skapande. Helst oftare än så. Skapa sig sitt eget “projekt” och skapa helt förutsättningslöst, och sen efteråt presentera resultatet. Om stjärnorna sedan står rätt så kan det hända att resultatet blir sålt, uppskattat och beställs i mängd så att hyran kan betalas och arbetslivet kul att gå till.

Stefan Lindblad
Illustratör & konstnär

Similar Posts