I write in both English and Swedish on this page, about the Graphic Novel book project.

Jag skriver på både svenska och engelska, om den grafiska romanen, bokprojektet.

IN ENGLISH

Hello everyone, New indie artist book project Launch!

Work in progress. Cover image still in Dummy-mode. This is the first draft of the cover. Front, spine, back. Illustration will be replaced with another motif.

A temporary illustration for the book. But the style is the one I am aiming towards.

New logo & name for my indie books when I self-publish. For previous comics & coloring books, I used “CID PRESS”. But I feel that the word “Press” is a bit misleading. Therefore I am making a change Here are the names and looks I am deciding between.

A book in a style suited to become a Graphic Novel

I started at Kickstarter campaign, but after a bug and no response from Kickstarter, I decided to move on without Kickstarter. The book will come out as planned.

ATTENTION

All pictures will change and be replaced as my project moves forward. At this early stage of this project, launched for Kickstarter review on 21 March 2023, I needed to have an image, right?

This particular drawing of a Cab Driver and his car is in the style of how the art I make for this book, will basically look like. Though I will make adjustments to it, too. There will be colours!

That said, I am really happy to get going and hope you will like what you see. And thank you for checking in on my coming book project.

This book when published, will have an English as well as a Swedish language version. 

I will mark languages in here in capitals ”ENGLISH” and ”SWEDISH”.

ENGLISH

INSPIRATION

The idea and inspiration for this story I got through years – decades even – of ad hoc meetings with mostly strangers and some friends. And, my own. Some are strangers living here while others just passing through Stockholm. Meaning most of these stories actually happened. And on top of it – the love of my city of birth, Stockholm in Sweden.

ARTIST – ILLUSTRATOR

My story will be illustrated and written by myself. The title 168 hours is something I came up with 15-20 years ago. Number 168 is the length of a week. The number of pages isn’t decided just yet. But 50-100 pages roughly is where it will wind up.

SELLING & DISTRIBUTION

At the moment I have two physical bookstores that are interested in the project – but have not promised to buy the book yet. One is a comic bookstore and one is a regular bookstore in Stockholm. Single stores and not connected to any big corp chain. I am not against selling to many stores that are connected with big corporations. Just mentioned the possibilities for this book at the start of this project.

Comics Heaven in Gamla Stan, Stockholm
En Annan Bokhandel (The Another Bookstore, bookshop), Globen Shopping, Stockholm.

Previously Södermalms Bookstore at Götgatan sold my Colouring Books. And talks will be made with them to present the new book 168 Hours in Stockholm. Possibly also my Graphic Novel Ashes, written by Steven Savile.

(Print on demand means that even small editions down to one book at a time can be printed when selling/ordering the book. And there is no need to store books)

This book project will be printed most probably via Print-On-Demand. I print and distribute from IngramSpark/Lightning Source (USA/UK). Might also use print-on-demand from an EU country.

PÅ SVENSKA |
IN SWEDISH

INSPIRATION

Idén och inspirationen till den här historien fick jag genom år – till och med årtionden – av adhoc-möten med mestadels främlingar och några vänner. Och mitt eget. En del är främlingar som bor här medan andra bara passerar Stockholm. Det betyder att de flesta av dessa berättelser faktiskt hände. Och ovanpå det – kärleken till min födelsestad, Stockholm i Sverige.

ILLUSTRATÖR – KONSTNÄR

Min historia kommer bli tecknad, illustrerad och skriven av mig själv. Titeln 168 timmar (168 hours) är något jag kom fram till för cirka 15-20 år sedan. Siffran 168 motsvarar en hel vecka. Antalet sidor är inte bestämt ännu. Men ungefär 50-100 sidor kommer att hamna på.

FÖRSÄLJNING & DISTRIBUTION

För tillfället har jag två fysiska bokhandlar som är intresserade av projektet – utan krav på att beställa boken. En är en serietidningsaffär i Stockholm och en är en vanlig bokhandel, också i Stockholm. De är enskilda bokhandlare och inte anslutna till någon stor företagskedja. Jag är inte emot att sälja till många butiker som är kopplade till stora företag. Bara nämner vilka möjligheterna för denna bok i början av detta projekt är.

TRYCKERI

Detta bokprojekt kommer troligen att tryckas via Print-On-Demand. Jag trycker och distribuerar från Ingramspark.com. (USA/UK). Kommer eventuellt även trycka via Print on Demand från ett tryckeri inom EU.

(Print on demand innebär att även små upplagor ned till en bok i taget kan tryckas, vid förssäljning/beställning av boken. Och slipper ligga på ett lager med böcker)

Stefan Lindblad

Project creator

Read in ENGLISH and SVENSKA (Swedish) Artist, and illustrator for numerous magazines, regular book publishers – kids books and grown-ups, and basically small- to big corp companies in general. Have been a self-employed artist since I was 33. Before that several art exhibitions and worked in theatres. Apart from creating freelance illustrations and design work for clients, I love creating my own art and projects. Be it a drawing, painting, or telling stories for comic books and graphic novels among self-published books are 168 hours in Stockholm, Ashes, the graphic novel, and three colouring books. I´m based in Stockholm, Sweden. Don’t hesitate to check out more on my website (Look for ”In English” on the site for text in English).

SWEDISH

Arbetar som frilans Illustratör, grafisk designer och konstnär för flertalet tidningar, vanliga bokförlag, kommunikationsbyråer och olika företag i allmänhet. Varit egenföretagare från 33 års ålder. Vare sig det är att teckna, måla eller berätta historier i form av serietidningar och grafiska romaner, har jag haft flertalet konstuppdrag och konstutställningar.

Jag är baserad i Stockholm, Sverige.