Prislista

Är ni kanske ett tryckeri, screentryckare, tidning, reklambyrå, inhouse som söker frilansare? Min prislista ses som generell. Varje nytt uppdrag kan ha sina egna förutsättningar som inte nämns här. 

Fråga gärna via telefon eller mail/epost, Kontaktsidan, Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Design. Se denna prislista som en hjälp, en guide. Den är inte skriven i sten då olika projekt har sina egna förutsättningar. 

Frågor om COPYRIGHT, läs mer

 • Bildköparens vanliga frågor, läs mer
 • Avtalsmallar mellan Föreningen Svenska tecknare och uppdragsgivare, läs mer

 

Friköp eller inte friköp?

Detta gäller i huvudsak illustrationer. Ett ”både och” scenario. 

 • Logotyper friköps per automatik.
 • Illustrationer generellt inget friköp, även om det kan förekomma.
 • Istället för friköp praktiseras avtal om fri användning per varje treårs period.
 • Därefter förlängs fri användning i 3 år med arvode om 50% av ursprungsarvodet, via nytt avtal – per varje ny 3 års period. Detta sparar kunden, uppdragsgivaren, pengar. Om inget nytt avtal ingås, skall alla illustrationer borttages från alla tryckta och digitala medier.  Samma princip som olika bildbyråer som istockphoto osv praktiserar.
 • De material som tryckts innan utgångsdatumet för avtalet, har tryckts. Inga nya upplagor kan dock använda de illustrationer, teckningar, vektorbilder, grafik osv som ingåtts tidigare avtal om. Detsamma gäller alla digitala medier där utgånget avtal tidigare använt illustrationerna och grafik, att alla bilder och grafik borttages.
 • Om bilder och grafik används efter ett avtals utgång, utgår faktura för den tid de används, och skall tas bort från alla tryckta och digitala medier. 

 

Fast pris eller timpenning?

 • Fast pris: det vanligaste upplägget för illustration & design arbete.
 • Timpris: Debitear minimum 1 timme, inga startavgifter.
 • Originalarbete, vektorisering
  795 + moms/tim originaljobb samt vektorisering befintlig logotyp
 • Illustration & design arbete
  1000 + moms/tim. Artistiskt arbete, illustration, design.

 

Illustrationer: redaktionella, broschyrer, årsredovisningar etc. Priser baseras utifrån halv, helsida & uppslag. Samt omslag. Mängdrabatt kan förekomma.

Momssatser: Böcker & nyhetsmedia 6% moms. Reklam 25% moms.

Exempel, scenario:

 • Helsida, uppslag till ex. A4/sida: 1 styck: 5000:- + moms
 • Uppslag, 2 helsidor: 1 styck: 8000:- + moms (Rabatt 2000:-)
 • Uppslag: 1 sida + halv sida: 1 styck: 8000:- + moms
 • Vinjetter samma pris som helsida, uppslag.

 

Teckna LIVE

Teckna LIVE på mässor, event, pitch etc. Priser varierar. Kostnader för resor & uppehälle kan tillkomma. Samt fördyrande materialinköp. Se mer information http://canvas.nu/teckna-live-infor-publik

 • 1000 :-/timmen + moms
 • 10000 :- / heldag + moms

Copyright, rättigheter: alla rättigheter till illustrationer som görs på plats och inför och efter för LIVE eventet, tillhör illustratören Stefan Lindblad. Om kund önskar använda fritt, eller friköpa, tillkommer arvode. 

 

Bokomslag: illustration och design, layout

Upplaga upp om cirka 1 – 5000 ex. 

 • 10 000:- + moms omslag. Både illustration & layout/design
  Inklusive framsida, rygg, baksida
 • Inlage illustrationer (insidans sidor i boken), efter förhandling och projektets förutsättningar.

 

Storyboard

Pris beroende på uppdragets art. Fast pris per överenskommelse. Pris per timme, 1000 :- + moms

 

Logotyper, design, prislista

Unika & professionella. Ej branding. Priser till enmansföretag och småföretagare 0-100 anställda.

 • 5000:- + moms, innefattar oftast textlogotyp + vektorisering, original.
 • 10 000:- + moms.  Bild, illustration med eventuell text. Vektorisering, original.
 • Logga för företag med 101 och fler anställda efter överenskommelse. Be om offert.