Under hösten 2017 fick jag det trevliga uppdraget att skapa en logotyp till ”Norsborg lokala kennelklubb”. I januari och lagom till våren var den färdig och presenterades offentligt. Uppdraget bestod i att skapa en logotypdesign som innefattade en teckning, typografi.

Norsborg lokala kennelklubbs äldre logotyp behövde uppdateras, förnyas och säkerställas att den skulle kunna användas i flera olika medier och situationer. Allt från visitkort, webben, kläder med tryck och brodyr, skyltar och bildekor. I stort sett alla tillfällen och situationer. Hemsida till Norsborg lokala kennelklubb Om ni använder Facebook, besök för mer information om klubben deras Facebook sida.

Norsborg, lokala, kennelklubb, logotyp, logo, logga, Stefan Lindblad
Logotyp design Stefan Lindblad, Canvas Illustration & Design, 2018

Brainstorm möte med kunden

Jag hade en direktkontakt med ordförande, och vi bestämde att ha ett möte med övriga i styrelsen. Efter bra initial genomgång och start, bestämde vi dag för brainstorming möte. Där de fick berätta vad klubben stod för, och vad de vill framåt och så vidare. I galleriet här bredvid kan ni även se den allra första skissen, i all sin enkelhet, nedtecknade. Vilken jag efter flera olika skisser återkom till. Hundens tass och människans hands high-five.

Inspirerande resa med kunden Norsborgs lokala kennelklubb

Jag tog fram ett flertal olika skissförslag. Först för mig själv och senare klubbens styrelse innan presentation, där man kunde följa de första idéer och tankar som kom upp efter den första briefen. Rent tekniskt en hel del i blyerts och tusch innan jag gick över till CorelDRAW i datorn.

Det blev en inspirerande resa. Tur ut till klubbhuset i äldre Norsborg, nära vattenverket och Norsborgs Herrgård på senhösten.

Idag kan ni se logotypen på allt från en vacker skylt på klubbhuset, samt kläder, flyers, webben och allt som rör klubben där de vill ha med sin klubbs emblem, logotyp.