Projektbeskrivning – Case

Sjöhistoriska Museet (Maritime museum, Stockholm, Sweden) . Wikipedia foto.

Vem är pirat, piratutställning på sjöhistoriska museet, illustrationer Stefan Lindblad.


Utställningen blev förlängd med ett år. Var planerad för perioden Dec 2009- Maj 2011. Utställning blev populär och förlängdes till maj 2012.

Hur jag fick uppdraget som illustratör till Vem är Pirat, på Sjöhistoriska museet

2009 fick jag som illustratör uppdraget att teckna illustrationerna utställningen ”Vem är Pirat” på Sjöhistoriska Museet, av utställnings producenterna Elin Harland och Pia Frände. Efter initiala möten på Sjöhistoriska museet, påbörjade jag min research om historiska pirater i Östersjön samt nutida pirater i Adenviken. När det var bestämt vilka pirater som skulle porträtteras, påbörjade jag min research efter historiska referenser på hur de olika piraterna såg ut.

Stefan Lindblad framför sin illustration till utställningen ”Vem är pirat” (Who’s a Pirate). Sjöhistoriska Museet 2009-2012

Antal illustrationer

Jag skapade fem stycken illustrationer, varav fyra var till själva utställningen, den historiska delen. Tre porträtt samt en bild med ett piratskepp, som jag kallade ”sjöslagsbilden”. Illustration nummer fem var till affischen och allt tryckt material såsom vykort, inbjudan, tunnelbanevagnar och stora reklammontrar längs med Strandvägen i Stockholm.

De pirater som illustrerades

Till affischen för utställningen tecknade jag den historiska Piraten Störtebecker som härjade runt i Östersjön, stående tillsammans med en modern pirat från Adenviken. Det blev med andra ord en man med ett medeltida svärd samt en nutida med en AK4:a, Kalashnikov.

De historiska piraterna som illustrerades var bestämt av Sjöhistoriska museet, Elin och Pia. De önskade att jag därför illustrerade Porträtt av piraterna Svensken Lars Gatenhielm (Lasse i Gatan), Svensken som egentligen var mer tysk, Störtebecker. Samt piraten Ali Khoja.

Webb banner, Illustration Stefan Lindblad, Sjöhistoriska museet, Vem är pirat, 2009

Arbetsmetod

Började först med att skissa i mitt skissblock, för att därefter ganska snart gå över till att använda min digitala penna och Wacom Intuos Pro ritplatta i grafisk programmet Corel PHOTO-PAINT. (Motsvarar Photoshop. Ingår i CorelDRAW Graphics Suite).

Utställningsperioden vem är pirat

Utställningen blev en populär utställning som förlängdes med ett år. 2009-2011 var den ursprungliga utställningsperioden och förlängdes till maj 2012.

Se fler bilder från museet. Denna finns på Sjöhistoriska. Detta fotografi visar alla mina illustrationer på rad. I bakgrunden kan man skymta ”sjöslagsbilden”.