Pricelist in english

PRISLISTA

Hoppas min prislista kan ge en viss uppfattning om prissättning och arvodesnivåer. Samt användas som diskussionsunderlag inför en uppdragsbeställning.

Varje nytt uppdrag har sin unika förutsättning gällande prissättning och arvode. Prislistan är därför inte skriven i sten. Använd som en guide.

Kontakta mig för illustration & grafiska design uppdrag.

Nedan är min officiella hemsidas prislista. Den är väldigt populär och kommer många till hjälp. För både frilans och uppdragsgivare.

Läs även mer om Upphovsrätt/Copyright inför beställning. Läs mer här >

Frilans-kollegor – Konsultfrågor

Många frilansare får hjälp av denna sida, och för det är jag glad. Jag kan dessvärre inte hjälpa er över telefon eller email när era frågor är ganska komplexa, utan att debitera timpenning. Konsultarvode.

Knappen för kaffe, ”Support Me on Ko-fi” är frivillig. Fortsätt vara kreativa, frilanskollegor!

Fasta priser och per timme

Mitt vanligaste upplägg för illustration & designarbete är fasta priser. Här nedan listar jag som referens olika prisexempel för uppdrag som är åt standard-hållet. Alla uppdrag är unika därför används prisarvodena nedan som referens.

Timpris

För timarbete praktiseras minimum startkostnad om en timme, respektive halvtimme. Obs, halvtimme debiteras endast för de uppdragsgivare/kunder, där upparbetat samarbete redan är etablerat och påbörjat.

 • 1000 kr + moms/timme
 • 1000 kr + moms/timmen – vektorisering logotyper

Redaktionell och broschyr illustrationer

Priser är standard, minimum. Priser kan variera uppåt om bildernas komplexitet fodrar flertalet korrundor, och tidskrävande detaljrikedom eller andra parametrar som av naturen betyder högre arvode än det nedan listat.

 • Helsida till ex. A4/sida: 1 styck: 6000 kr – 7000 kr + moms
 • Uppslag, 2 helsidor: 1 styck: 8000 kr + moms
 • Uppslag, 2 helsidor: 1 styck: 12000 kr + moms, detaljrik & arbetsintensiv
 • Uppslag: 1 sida + halv sida: 1 styck: 7500 kr + moms
 • Halvsida: 6000 kr + moms
 • Kvartssida (1/4): 4000 kr + moms
 • Enklare vinjett, kvartssida (1/4): 4000 kr + moms
 • Omslag magasin, tidningar: 8000 kr till 10000 kr + moms
Tecknad illustration Stefan Lindblad, 2022

Illustration av Stefan Lindblad. 1 av 2 som tecknades under ett 37 min långt webinar om att teckna digitalt. Hölls på engelska för Ilona IT i Finland. Som erbjuder kurser bland annat för Universitet i Finland.

Vaccin, plåster, kvinna tittar på mobilen, smartphone, trafikljus, människor vid övergångsställ, pojke med ritblock i handen, illustratör Stefan Lindblad illustration
”Go ONE´s own way”, Illustration Stefan Lindblad

Bokomslag: illustration, design och layout.

Upplaga upp om cirka 1 – 5000 ex.

 • 10 000 kr + moms: Bokomslag endast. Vilket innefattar antingen endast framsida eller inklusive fram, rygg och baksida. I detta ingår en styck illustration som är för bokomslaget endast, samt bokomslagets design , layout, typografi.
 • 15 000 kr + moms:  Om framsidans illustration återanvänds inne i boken som en inlage illustration, räknas det som en ytterligare separat användning och arvode för inlage användningen.
 • Grafisk Design av bokens inlaga ingår ej i pris för bokomslag. Det är skillnad på inlagans design och en boks omslag (fram, rygg & baksida). Till ett bokomslag kan man göra både bild & layout.
 • Illustrationer inlagan, svartvita/gråskala. Bok, upplaga tryckt upp till 5000 exemplar: 2000 kr + moms per illustration. Obs – för svartvita inlageillustrationer. Dock ej väsentligt komplexa illustrationer (insidans sidor i boken). Minimipriset satt utifrån upplagans storlek
 • Royalty enligt standard.

ROYALTY

AVTAL – ROYALTY
Barnbok

I grova drag
 • Garantihonorar/förskott – illustrationer, interiör.
 • Betalas ut när de färdiga illustrationerna levereras, och de pengarna behåller illustratören (jag) oberoende hur mycket boken säljer.
 • Summan beräknas ibland på förlagets utpris på boken. Samt den upplaga förlaget förväntar sig sälja första året. Hälften av detta betalas ut som garantihonorar/förskott. Resten betalas när royaltyutbetalningarna sker en gång per år. Om förlaget tjänar mer än det förlaget räknat med tillkommer en större utbetalning.
 • Om illustratör (jag) även skapar ett bokomslag tillkommer arvodet för omslagsillustration. Omslagsillustration barnbok cirka 10 000 plus moms.


PROVILLUSTRATION

Jag brukar inte göra provillustrationer. När detta ändå är ett krav, debiteras alltid ett arvode för provillustrationen (-erna).

Teckna LIVE på mässor, eller via Teams och Zoom. Mötestecknare, Graphic Recording.

Läs mer om hur jag tecknar LIVE här >

ARVODE

 • 1000 Kr/timmen + moms
 • 10000 Kr / heldag + moms
  (Resor utanför Stockholm, minimum debitering heldag)
 • Reseersättning tillkommer
  (Tåg, flyg och bil utanför Stockholm)
 • Övernattning tillkommer
  (Hotell inkl. frukost)
 • Lunch

forts. arvode

Utöver kostnad för heldag, fast pris per dag, tillkommer arvode, om:

 • Om tecknade illustrationer skall färdigställas i efterhand, efter eventets dag, tillkommer minimum timarvode om 1000 kr/timme
 • Fasta priser för efterarbete kan debiteras efter överenskommelse.
 • Arvode tillkommer vid återanvändning utöver eventet. Det kan vara webbsidor, tryckta produkter och all övrig media. Och så vidare.
Teckna live, liveteckning, illustratör
Stefan Lindblad tecknar live, digitalt i datorn. Syns samtidigti stora bildskärmen bakom. På monterns vägg. Inför publik på Persontrafikmässan i Göteborg. 3 dagars tecknande
”Hjulet en revolution”. Illustratör Stefan Lindblad
Illustration till tidning, illustratör Stefan Lindblad

Logotyper, design, prislista

Unika & professionella. Priser till enmansföretag och småföretagare 0-100 anställda.

5000 – 15000 kronor som standard.

5000 kr + moms, innefattar oftast textlogotyp + vektoriserat original.

10 000 kr + moms.  Bild, illustration med eventuell text. Vektoriserat original.

Obs! Logga för företag med 101 och fler anställda efter överenskommelse. Be om offert. Från 15 000 kr.

Priser Storyboard – se nedan!

Frågor om COPYRIGHT, läs mer 

Bildköparens vanliga frågor (Svenska Tecknares tidigare text) , läs mer

Avtalsmallar mellan Föreningen Svenska tecknare och uppdragsgivare, läs mer

Friköp eller inte friköp?

Ägande- och användarrätten till bilder. Detta gäller i huvudsak illustrationer. Ett ”både och” scenario.

 • Logotyper friköps per automatik.
 • Illustrationer innebär generellt inget friköp, även om det kan förekomma. Se nedan prisexempel ”Friköp x 3”.
 • Istället för friköp praktiseras avtal om fri användning per varje treårs period. Med fritt användande under respektive avtalsperiod om 3 år i taget.
 • Därefter förlängs fri användning i 3 år med arvode om 50% av ursprungsarvodet, via nytt avtal – per varje ny 3 års period. Detta sparar kunden, uppdragsgivaren, pengar. Om inget nytt avtal ingås, skall alla illustrationer borttages från alla tryckta och digitala medier.  Samma princip som olika bildbyråer som istockphoto osv praktiserar.
 • De material som tryckts innan utgångsdatumet för avtalet, har tryckts. Inga nya upplagor kan dock använda de illustrationer, teckningar, vektorbilder, grafik osv som ingåtts tidigare avtal om. Detsamma gäller alla digitala medier där utgånget avtal tidigare använt illustrationerna och grafik, att alla bilder och grafik borttages.
 • Om bilder och grafik används efter ett avtals utgång, utgår faktura för den tid de används, och skall tas bort från alla tryckta och digitala medier
 • FRIKÖP x 3
 • Friköp av illustrationer debiteras 3 gånger priset. Exempel: Ni beställer en illustration till en broschyr för 5000 + moms. Ni vill friköpa illustrationen, det vill säga köpa loss rättigheterna. Priset blir 15000 + moms.

Exempel till avtalstext: Pris och bildrättigheter. Beställning avser illustrationer. Fri användning i 3 år baserat på ursprungspriset vid datumet för beställningen. Därefter tillkommer arvode om 50% av ursprungsarvodet via nytt avtal per varje ny 3 års period, i det fall illustrationen (-erna) återanvänds och nytt förlängningsavtal.  Alla rättigheter till illustrationerna tillhör upphovsmannen, illustratören. Ej vidareförsäljning av rättigheter till tredje part.

Snickarbacken7, återförsäljare, Stockholm Urban mix, Stefan Lindblad, Målarbok för vuxna
Stefan Lindblad, Målarbok, egen utgivning: ”The Stockholm Urban Mix colouring book on display at retail store”

Storyboard

Pris beroende på uppdragets art. Fast pris per överenskommelse. Priser utifrån ”Senior-nivå/erfarenhet”. Om ni undrar över termer och lingo och andra saker om Storyboard, kanske dessa två länkar kan vara till stöd till att fårstå arbetet bakom: 1) Termer, Lingo och bildexempel  2) Termer, lingo och bildexempel 3) Video: Pixar Storyboarding Mini Doc 4) The Purpose Of Storyboarding 5) Story artist Christian Roman behind the scenes at Pixar, animation process

Storyboard Priser för Reklam

 • 1700 + moms / Färglagd storyboard bild, en ruta.
 • 1200 + moms / Gråskala, en ruta
 • 1000 + moms / Outline, en ruta
 • 3000 – 5000 + moms / Illustration i färg & i layout.

Storyboard Priser för långfilm

Förhandling från fall till fall. I fallet kortfilm har de ofta snäv budget. Kontakta mig inför ert projekt.


Onlinekurs.

Vill ni lära er mer om illustration & design med CorelDRAW, eller varför inte en kurs i WordPress. Besök Canvas Onlinekurser för mer information.

Jag som håller i kursen heter Stefan Lindblad, illustratör & gör även grafisk design och webb.