Tuschteckning, grannarnas solstolar, © Stefan Lindblad

Pricelist in english

Kontakta mig för uppdrag och prisförslag

Oberoende av bransch, om ni söker en frilans illustratör och grafisk designer och vill veta lite priser, har ni kommit rätt.

Hoppas min prislista kan ge en viss uppfattning om prissättning och arvodesnivåer. Samt användas som diskussionsunderlag inför ett samarbete och uppdragsbeställning. Varje nytt uppdrag har sin unika förutsättning gällande prissättning och arvode. Prislistan är därför inte skriven i sten. Används som en guide.

Hoppas denna prislista kan vara till hjälp och stöd för frilansande kollegor. En del frågar om de kan ge support som tack. Kaffekonto-support uppskattas alltid! Klicka enklast ”Support Me on Ko-fi” här bredvid.

Fast pris

Mitt vanligaste upplägg för illustration & design arbete.

Redaktionell och broschyr illustrationer

 • Helsida, uppslag till ex. A4/sida: 1 styck: 5000:- + moms
 • Uppslag, 2 helsidor: 1 styck: 8000:- + moms (Rabatt 2000:-)
 • Uppslag: 1 sida + halv sida: 1 styck: 8000:- + moms
 • Halvsida respektive kvartssida: 5000:- + moms
 • Omslag magasin, tidningar: 8000:- + moms
 • Omslag till magasin, tidningar + kombo med inlageillustration, uppslag om två sidor, helt uppslag eller delvis helt uppslag, rabatterad: 6500:- + moms för omslag.
 • Vinjetter, till en kvartssida: 3500 + moms.
Illustratör, Illustrator, Stefan Lindblad, Corel Painter, Kommunalarbetaren, illustration, november, 2018
Illustration, digital teckning av Stefan Lindblad, uppslag över två helsidor i magasin
Illustratör, Stefan Lindblad, illustration, HR People, magasin
Porträttillustrationer av Stefan Lindblad till månadsmagasin

Timpris

För timarbete praktiseras minimum startkostnad om en timme, respektive halvtimme. Obs, halvtimme debiteras endast för de uppdragsgivare/kunder, där upparbetat samarbete redan är etablerat.

 • 1000 kr + moms/timme
 • 795 kr + moms/timmen – vektorisering logotyper
 • 795 kr + moms halvtimme upparbetad kundrelation, pågående projekt

Teckna LIVE på mässor samt Graphic Recording

 • 1000 :-/timmen + moms
 • 10000 :- / heldag + moms
Stefan Lindblad tecknar live, digitalt i datorn. Syns samtidigti stora bildskärmen bakom. På monterns vägg. Inför publik på Persontrafikmässan i Göteborg. 3 dagars tecknande

Bokomslag: illustration och design, layout

Upplaga upp om cirka 1 – 5000 ex.

 • 10 000:- + moms: Bokomslag endast. Vilket innefattar antingen endast framsida eller inklusive fram, rygg och baksida – så kallat Wraparound på Engelska. I detta ingår en styck illustration som är för bokomslaget endast, samt bokomslagets design , layout, typografi.
 • 15 000 + moms:  Om framsidans illustration återanvänds inne i boken som en inlageillustration, räknas det som en ytterligare separat användning och arvode för inlageanvändningen.
 • Grafisk Design av bokens inlaga ingår ej i pris för bokomslag.
 • 2000 :- + moms per illustration för inlage-illustrationer, dock ej väsentligt komplexa illustrationer (insidans sidor i boken), efter förhandling och projektets förutsättningar.
 • Royalty enligt standard.
Snickarbacken7, återförsäljare, Stockholm Urban mix, Stefan Lindblad, Målarbok för vuxna
Stefan Lindblad, Målarbok, egen utgivning: ”The Stockholm Urban Mix colouring book on display at retail store”

Storyboard

Pris beroende på uppdragets art. Fast pris per överenskommelse. Priser utifrån ”Senior-nivå/erfarenhet”. Om ni undrar över termer och lingo och andra saker om Storyboard, kanske dessa två länkar kan vara till stöd till att fårstå arbetet bakom: 1) Termer, Lingo och bildexempel  2) Termer, lingo och bildexempel 3) Video: Pixar Storyboarding Mini Doc 4) The Purpose Of Storyboarding 5) Story artist Christian Roman behind the scenes at Pixar, animation process

Storyboard Priser för Reklam

 • 1700 + moms / Färglagd storyboard bild, en ruta.
 • 1200 + moms / Gråskala, en ruta
 • 1000 + moms / Outline, en ruta
 • 3000 – 5000 + moms / Illustration i färg & i layout.

Storyboard Priser för långfilm

 • Förhandling från fall till fall, då film, kortfilm ofta har snäv budget.

Logotyper, design, prislista

Unika & professionella. Priser till enmansföretag och småföretagare 0-100 anställda.

 • 5000:- + moms, innefattar oftast textlogotyp + vektorisering, original.
 • 10 000:- + moms.  Bild, illustration med eventuell text. Vektorisering, original.
 • Logga för företag med 101 och fler anställda efter överenskommelse. Be om offert.

Frågor om COPYRIGHT, läs mer 

 • Bildköparens vanliga frågor, läs mer
 • Avtalsmallar mellan Föreningen Svenska tecknare och uppdragsgivare, läs mer

Friköp eller inte friköp?

Ägande- och användarrätten till bilder. Detta gäller i huvudsak illustrationer. Ett ”både och” scenario.

 • Logotyper friköps per automatik.
 • Illustrationer innebär generellt inget friköp, även om det kan förekomma. Se nedan prisexempel ”Friköp x 3”.
 • Istället för friköp praktiseras avtal om fri användning per varje treårs period. Med fritt användande under respektive avtalsperiod om 3 år i taget.
 • Därefter förlängs fri användning i 3 år med arvode om 50% av ursprungsarvodet, via nytt avtal – per varje ny 3 års period. Detta sparar kunden, uppdragsgivaren, pengar. Om inget nytt avtal ingås, skall alla illustrationer borttages från alla tryckta och digitala medier.  Samma princip som olika bildbyråer som istockphoto osv praktiserar.
 • De material som tryckts innan utgångsdatumet för avtalet, har tryckts. Inga nya upplagor kan dock använda de illustrationer, teckningar, vektorbilder, grafik osv som ingåtts tidigare avtal om. Detsamma gäller alla digitala medier där utgånget avtal tidigare använt illustrationerna och grafik, att alla bilder och grafik borttages.
 • Om bilder och grafik används efter ett avtals utgång, utgår faktura för den tid de används, och skall tas bort från alla tryckta och digitala medier
 • FRIKÖP x 3
  Friköp av illustrationer debiteras 3 gånger priset. Exempel: Ni beställer en illustration till en broschyr för 5000 + moms. Ni vill friköpa illustrationen, det vill säga köpa loss rättigheterna. Priset blir 15000 + moms.

Exempel till avtalstext: Pris och bildrättigheter. Beställning avser illustrationer. Fri användning i 3 år baserat på ursprungspriset vid datumet för beställningen. Därefter tillkommer arvode om 50% av ursprungsarvodet via nytt avtal per varje ny 3 års period, i det fall illustrationen (-erna) återanvänds och nytt förlängningsavtal.  Alla rättigheter till illustrationerna tillhör upphovsmannen, illustratören. Ej vidareförsäljning av rättigheter till tredje part.