Pricelist in english

Dags för en onlinekurs

Vill ni lära er mer om bildredigering, gå min onlinekurs i retusch och bildredigering . Vi använder Corel Photo-paint.

Jag som håller i kursen är Stefan Lindblad, illustratör.

Läs om fler onlinekurserCanvas Onlinekkurser

Prislista

Nedan är min officiella hemsidas prislista. Den är väldigt populär och kommer många till hjälp. För både frilans och uppdragsgivare.

Läs även mer om Upphovsrätt/Copyright inför beställning. Läs mer här >

Kontakta mig för illustration & grafiska design uppdrag eller bara fråga inför ett potentiellt uppdrag.

Frilans-kollegor

Många frilansare får hjälp av denna sida, och för det är jag glad. Jag kan dessvärre inte hjälpa er över telefon eller email när era frågor är ganska komplexa, utan att debitera timpenning.

Knappen för kaffe, ”Support Me on Ko-fi” är frivillig. Fortsätt vara kreativa, frilanskollegor!

Teckning © Stefan Lindblad

Hoppas min prislista kan ge en viss uppfattning om prissättning och arvodesnivåer. Samt användas som diskussionsunderlag inför en uppdragsbeställning.

Fasta priser och per timme

Mitt vanligaste upplägg för illustration & designarbete är fasta priser. Här nedan listar jag som referens olika prisexempel för uppdrag som är åt standard-hållet. Alla uppdrag är unika därför används prisarvodena nedan som referens.

Timpris

För timarbete praktiseras minimum startkostnad om en timme, respektive halvtimme. Obs, halvtimme debiteras endast för de uppdragsgivare/kunder, där upparbetat samarbete redan är etablerat och påbörjat.

 • 1000 kr + moms/timme
 • 1000 kr + moms/timmen – vektorisering logotyper

Redaktionell och broschyr illustrationer

Priser är standard, minimum. Priser kan variera uppåt om bildernas komplexitet fodrar flertalet korrundor, och tidskrävande detaljrikedom eller andra parametrar som av naturen betyder högre arvode än det nedan listat.

 • Helsida, uppslag till ex. A4/sida: 1 styck: 5000 till 6000:- + moms
 • Uppslag, 2 helsidor: 1 styck: 8000:- + moms (Rabatt)
 • Uppslag: 1 sida + halv sida: 1 styck: 8000:- + moms
 • Halvsida: 5000:- till 6000 + moms
 • Kvartssida: 5000:- + moms
 • Enklare vinjett, kvartssida: 3500 + moms
 • Omslag magasin, tidningar: 7000:- till 10000 :- + moms

Varje nytt uppdrag har sin unika förutsättning gällande prissättning och arvode. Prislistan är därför inte skriven i sten. Använd som en guide.

Illustratör, Illustrator, Stefan Lindblad, Corel Painter, Kommunalarbetaren, illustration, november, 2018

Bokomslag: illustration, design och layout.

Upplaga upp om cirka 1 – 5000 ex.

 • 10 000:- + moms: Bokomslag endast. Vilket innefattar antingen endast framsida eller inklusive fram, rygg och baksida. I detta ingår en styck illustration som är för bokomslaget endast, samt bokomslagets design , layout, typografi.
 • 15 000 + moms:  Om framsidans illustration återanvänds inne i boken som en inlage illustration, räknas det som en ytterligare separat användning och arvode för inlage användningen.
 • Grafisk Design av bokens inlaga ingår ej i pris för bokomslag. Det är skillnad på inlagans design och en boks omslag (fram, rygg & baksida). Till ett bokomslag kan man göra både bild & layout.
 • Illustrationer inlagan. Bok, upplaga tryckt upp till 5000 exemplar: 2000 :- + moms per illustration för svartvita inlage illustrationer. Dock ej väsentligt komplexa illustrationer (insidans sidor i boken). Minimipriset satt utifrån upplagans storlek
 • Royalty enligt standard.

Teckna LIVE på mässor, eller via Teams och Zoom. Mötestecknare, Graphic Recording.

 • 1000 :-/timmen + moms
 • 10000 :- / heldag + moms
Stefan Lindblad tecknar live, digitalt i datorn. Syns samtidigti stora bildskärmen bakom. På monterns vägg. Inför publik på Persontrafikmässan i Göteborg. 3 dagars tecknande
Snickarbacken7, återförsäljare, Stockholm Urban mix, Stefan Lindblad, Målarbok för vuxna
Stefan Lindblad, Målarbok, egen utgivning: ”The Stockholm Urban Mix colouring book on display at retail store”

Storyboard

Pris beroende på uppdragets art. Fast pris per överenskommelse. Priser utifrån ”Senior-nivå/erfarenhet”. Om ni undrar över termer och lingo och andra saker om Storyboard, kanske dessa två länkar kan vara till stöd till att fårstå arbetet bakom: 1) Termer, Lingo och bildexempel  2) Termer, lingo och bildexempel 3) Video: Pixar Storyboarding Mini Doc 4) The Purpose Of Storyboarding 5) Story artist Christian Roman behind the scenes at Pixar, animation process

Storyboard Priser för Reklam

 • 1700 + moms / Färglagd storyboard bild, en ruta.
 • 1200 + moms / Gråskala, en ruta
 • 1000 + moms / Outline, en ruta
 • 3000 – 5000 + moms / Illustration i färg & i layout.

Storyboard Priser för långfilm

Förhandling från fall till fall. I fallet kortfilm har de ofta snäv budget. Kontakta mig inför ert projekt.


Logotyper, design, prislista

Unika & professionella. Priser till enmansföretag och småföretagare 0-100 anställda.

5000 – 15000 kronor som standard.

5000:- + moms, innefattar oftast textlogotyp + vektoriserat original.

10 000:- + moms.  Bild, illustration med eventuell text. Vektoriserat original.

Logga för företag med 101 och fler anställda efter överenskommelse. Be om offert.

Frågor om COPYRIGHT, läs mer 

Bildköparens vanliga frågor (Svenska Tecknares tidigare text) , läs mer

Avtalsmallar mellan Föreningen Svenska tecknare och uppdragsgivare, läs mer

Friköp eller inte friköp?

Ägande- och användarrätten till bilder. Detta gäller i huvudsak illustrationer. Ett ”både och” scenario.

 • Logotyper friköps per automatik.
 • Illustrationer innebär generellt inget friköp, även om det kan förekomma. Se nedan prisexempel ”Friköp x 3”.
 • Istället för friköp praktiseras avtal om fri användning per varje treårs period. Med fritt användande under respektive avtalsperiod om 3 år i taget.
 • Därefter förlängs fri användning i 3 år med arvode om 50% av ursprungsarvodet, via nytt avtal – per varje ny 3 års period. Detta sparar kunden, uppdragsgivaren, pengar. Om inget nytt avtal ingås, skall alla illustrationer borttages från alla tryckta och digitala medier.  Samma princip som olika bildbyråer som istockphoto osv praktiserar.
 • De material som tryckts innan utgångsdatumet för avtalet, har tryckts. Inga nya upplagor kan dock använda de illustrationer, teckningar, vektorbilder, grafik osv som ingåtts tidigare avtal om. Detsamma gäller alla digitala medier där utgånget avtal tidigare använt illustrationerna och grafik, att alla bilder och grafik borttages.
 • Om bilder och grafik används efter ett avtals utgång, utgår faktura för den tid de används, och skall tas bort från alla tryckta och digitala medier
 • FRIKÖP x 3
 • Friköp av illustrationer debiteras 3 gånger priset. Exempel: Ni beställer en illustration till en broschyr för 5000 + moms. Ni vill friköpa illustrationen, det vill säga köpa loss rättigheterna. Priset blir 15000 + moms.

Exempel till avtalstext: Pris och bildrättigheter. Beställning avser illustrationer. Fri användning i 3 år baserat på ursprungspriset vid datumet för beställningen. Därefter tillkommer arvode om 50% av ursprungsarvodet via nytt avtal per varje ny 3 års period, i det fall illustrationen (-erna) återanvänds och nytt förlängningsavtal.  Alla rättigheter till illustrationerna tillhör upphovsmannen, illustratören. Ej vidareförsäljning av rättigheter till tredje part.