CorelDRAW Graphics Suite X5 – färghantering “Color Management”

PS. To english language readers, click here to go to my english language blog CorelDRAW Graphics Suite X5 – Colour Management> I have noticed many non-swedish language visitors comes here via search engines. Sorry for the inconvience as I write in two languages, two blogs. Now over to Swedish below.

När jag ingick i Corels Advisory council för just CorelDRAW Graphics Suite X5 och senare betatestat CorelDRAW X5 och Photo-Paint X5 ej att förglömma, stod det snabbt klart att färghanteringsmotorn i CorelDRAW Graphics Suite X5 skulle bli något i hästväg. Något som rockade rejält. Det var och är ett enormt stort arbete som lagts ned av Corel team. Och jag som daglig användare av CorelDRAW och Photo-Paint är mycket glad för det som gjorts gällande färghanteringsdelen. Jag tackar och bugar.


Färghantering i CorelDRAW Graphics Suite X5 – CorelDRAW X5 och Corel Photo-Paint X5.
I och med nya CorelDRAW graphics suite X5 gjorde Corel en total omarbetning av färghanteringen, färghanteringsmotorn. Allt har blivit så mycket enklare att arbeta med och mer exakt. Det går nu att snabbt och enkelt, både för vanliga som professionella användare, ställa in en korrekt färgprofil, riktlinjer och rendering intents som man vill använda som standard över alla sina dokument och bilder. Samtidigt som man lika snabbt och enkelt kan göra specifika inställningar för enskilda dokument och bilder man arbetar med “just nu”, både skapade från grunden av en själv samt ändra i inkommande. Man behöver inte gå in och ändra standardinställningarna bara för att man vill ha en annan färginställning till en specifik bild. Man skiljer snabbt desa åt. På detta nya sätt kan man nu snabbt få korrekta färgframställningar både för de som behöver mer avancerade inställningsmöjligheter som de som behöver mindre avancerade. Det är med andra ord anpassat för alla sorts användare. Alla hittar den metod som passar deras arbetsflöde.

coreldrawX5-CMdefault-1-settings

coreldrawX5-CMdocument-settings

Det som jag först tänker på och som snabbt tagit till mig i mitt eget arbete är:

– Default Colour Management Settings – Standard färginställningar
– Document / image colour management Settings – dokument/bild färginställningar
– Document/Image Palette – Dokument/bild palett
– Color Proofing Docker
– New Image / New Document Dialog – Nytt dokument/ny bild dialogen vid start av ny bild & dokument

I min egen webbsidas butik finns en tutorial på svenska om Document Palett för ca 10 SEK., klicka här>

Det fungerar i stort sett likadant i både CorelDRAW och Photo-Paint.
Man ställer in sina Default Color Management settings via “Tools > Color Managemen > Default Settings”.
Om man vill göra dokukent specifik inställningar till det dokument/bild man arbetar med, så kommer dessa inställningar ta över Default “standard” inställningen. Om man öppnat ett dokument eller bild i CorelDRAW eller Photo-Paint går man via “Tools > Color Management > Document Settings.

Primary Color Mode
Samtidigt som färgrymd som RGB, CMYK och Grayscale object stöds inom samma dokument, tillhandahåller CorelDRAW X5 % Photo-Paint X5 en ny Primary Color Mode inställning, vilket i sin tur styr default “standard” färginställning via export och default “standard” palettfärger som RGB och CMYK.

Color Proof inställningar / Color Proof Docker
Alla färgprofiler inställningar (color proof) är grupperade inom en och samma Docker, vilket gör att man kan spara “presets” förinställningar och förbereda dokument och bilder till olika (devices) mer effektivt. Denna Docker hjälper en att spara en massa tid då flera (devices) tillhandahålls som man kan välja bland innan det går till exemplevis tryck.
Om man exemplevis behöver få klartecken från en kund/uppdragsgivare kan man både exportera och skicka en soft proof (digitalt prov) och trycka provtryck (Hard Proofs).

coreldrawX5-color-proof-settings

Stefan Lindblad
Illustratör, konstnär & grafisk form, tryckoriginal

Tack för blogg-support!

Similar Posts