Cafe Stories | Uncategorized Gott & Blandat

Hur kommuniceras viktig information till alla som behöver den. En illustratörs betraktelse

Kommunikation är så viktigt. Hur tolkar man att ”värna om våra äldre och de i riskgrupperna”. Hur får man ut rätt information. Och då till någon som eventuellt tolkar motsatsen till vad man menade.  När vi säger isolera de äldre för att skydda dem, tolkar en annan det som att gå till dem. Hålla deras hand, ge en värmande kram eller sitta och skratta med varandra så droppsmitta sprids en meter. Jag läste på sociala medier, det lätt galna Twitter, några diskutera (ta för givet och skriva ”What The fuck” med stora bokstäverna WTF) och fastlå att skälet till att så många med mörk hy dött, i detta fall Svensk-Somalier, påvisade rasismen i samhället.

Jag blev mest desillusionerad när jag såg denna slentrianmässiga reaktion.

Jag loggade ut från galenskaps-världen Twitter den dagen.

På vilket sätt hjälper de, per automatik att beskylla människor för rasism, under en pågående epidemi dessa svenskar som invandrat hit ifrån att smittas. Hur hjälper det att skydda dem under en rusande virusattack, att dra fram rasistkortet. Eller ens försöka förstå med vilka förutsättningar de smittade lever, och få dem att förstå allvaret vi alla drabbas av – Covid-19.

Istället borde frågan varit hur kommunicerar man ut till människor så att alla förstår vad man menar. För det handlar ju om att alla i samhället ska nås och förstås. Inte börja ställa grupper mot varandra.

Min initiala reaktion efter desillusionerad var att vilja avregistrera mig från precis alla sociala medier. Vi skulle då alla förlora den dagliga digitala kontakten. Sedan arg för att vi människor inte är mer intelligenta än så här. Vi slår först och frågar sen. Om ens det. Vi bär förutfattade meningar omkring oss. Väldigt få tar en helikopters blick för att samla information. Information konspireras det om, man misstror källorna, omtolkar och hetsar om, för att sedan gå förlorad när den som mest behövs.

Även om alla talar svenska så gör ju inte alla det. Även om alla bor i Sverige så har vi olika bakgrunder, och alla förstår inte per automatik samma koder i samhället. Vi bor i samma stad, bygd, land men så har vi ändå inte samma sätt att tolka informationen på. En grek, spanjor eller amerikan kan utan problem stå som frågetecken inför våra val. Och då måste vi alla, samhällets officiella kanaler i allra högsta grad, få ut information på rätt sätt. Snabbt. Oerhört snabbt för att rädda liv.

I det här korta klippet nämns bland annat det. Se, lyssna och lär. Det tar tre minuter ”SVT Agenda, Myndigheters information riskerar att misstolkas” Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensk-somaliska läkarföreningen och Bi Puranen ( Agda Britt-Inger ”Bi” Puranen)

Stefan Lindblad

Illustratör, Graphic Artist/Designer

Similar Posts