Custom Toolbar Corel PHOTO-PAINT

På svenska nedan = In Swedish below, in italic

How to create a Custom Toolbar in Corel Toolbar

When you know how, it´s easy. Like it always is. So, after banging my own head many times, when I first started out using Corel Photo-Paint. Trying to figure this out, I found the way to create Custom Toolbars. I am using Windows version, and the MAC version should have the same procedure.

När du vet hur, så är det enklet. Så är det ju alltid. Så, efter att jag själv som ny användare av Corel Photo-Paint stångade huvudet i arbetsbordet – bildligt talat – kom jag äntligen på hur man skapar så kallade Custom Toolbars. På sven ska kanske vi kan kalla dem för Anpassade verktygspaletter i Corel Photo-Paint. Följ stegen nedan i punktlistan.

  • Start New Image
  • Go to Toolbar and select one tool
  • Drag and drop the tool towards the image, drawing area (See image fig attached)
  • To ADD another tool, simply repeat the drag and drop and release on to the other toolbar icon.
  • You drag and drop like this: On the Keyboard first press down Ctrl+Alt keys, keep pressing down and drag and drop the tool icons.
  • You can also save this as a New workspace to reuse for other projects.

Save the toolbar palette as a workspace in the menu. This way you can open it for use for future projects. The workspace you created will nonetheless be available as is within the project your working on. Even after you close down. This is very helpfull in my own work, when I during a project reuse a limited set of toolbars. Swithching often back and forth. The little custom toolbar in Corel Photo Paint is very handy, and speed up my work. Making it easier to find those tools quickly, and always at hand.

Detta är mycket användbart för egen del, när jag sitter med illustrationer, grafiskt material och behöver få snabbare arbetsflöde. Och snabbt nå de verktyg jag använder mest, i ett specifikt uppdrag.

Stefan Lindblad
Illustrator, Graphic Artist