| | | |

Illustration till Arbetarskydd en case study

Projekt – Case Study, illustrationer om ett mord på en arbetsplats

Illustrationer till tidningsmagasin om arbetsmiljö

”Will there be blood” frågade jag redaktören som en sorts referens till filmen med titeln ”There will be blood” kan man kanske tro. Men jag sade det inte för att verka lustig, utan snarare för att respektera allvaret i artikeln. För det var minst sagt djupt tragiskt det som skedde ”Anna” som arbetade ensam och därtill med en en psykiskt sjuk intagen på ett LSS-boende. Och blodet kändes både både viktigt och risk för spekulativt.

Jag minns hur jag reagerade över att återigen få höra om en ensamt arbetande kvinna som mist livet på arbetet på grund av brister på en utsatt arbetsplats. Eller man för den delen.

För de som minns så var det en ung kvinna som arbetade inom kriminalvården. Hon var väsentligt kortare än den morddömde hon skulle leda ut från fängelsecellen till ett annat utrymme. Även hon blev mördad och även här var det en som inte var stabil rent psykologiskt.

Båda borde var för sig haft minst en kollega med sig. Och aldrig bli lämnad ensam. Med detta i åtanke satte jag igång och tecknade.

Läs mer om projektet i min projektbeskrivning

I min Case Study – projektbeskrivning – berättar jag mer om illustrationsuppdraget och visar bilder på teckningarna och i dess publicerade form.

Stefan Lindblad

Illustratör, tecknare

Similar Posts