Intervjuer

Presenterad av Corel som PHOTO-PAINT användare på COREL.COM

Jag känner mig otvivelaktigt mycket hedrad över att av Corel Corporation, utvecklare av CorelDRAW Graphics Suite som en användare av deras program Corel PHOTO-PAINT (version X6) som är ett av programmen i programsviten CorelDRAW Graphics Suite. Läs mer på www.corel.com/coreldraw – features, eller gå direkt till www.corel.com/photopaint


Stefan Lindblad
www.canvas.nu

Similar Posts