Samarbeta med kund i projekt via Corel Cloud och CorelDRAW.app

För oss som använder CorelDRAW och samarbetar med våra kunder, eller kollegor kolla in den nya CorelDRAW.app. Med den kan man arbeta i CorelDRAW eller Corel PHOTO-PAINT (Motsvarar InDesign och Photoshop för de som undrar). Och sedan ladda upp ens … Read More

CorelDraw International Design Contest is back

På svenska nedan. It’s back, CorelDraw International Design Contest. Read more about it, click image link ” CorelDRAW International Design Contest”. Corel som utvecklar CorelDRAW, Corel PAINTER osv återkommer nu med tävlingen CorelDRAW International Design Contest! Baskravet för att delta … Read More

Multiple changes to Vector objects simultainously using CorelDRAW for Mac and Windows

If your working with UI and UX design, or simply someone who needs to make multiple changes let say the width of a vector outline, or ”Vector Network” as Figma calls it, then CorelDRAW allow you to do this very … Read More