| | | | | |

Batman Day 2020

Vad gör man som illustratör en söndag, som är “Batman Day” dessutom – man tecknar Batman. Här min söndagsteckning av Batman. Måndag tillbaka till ritbordet och teckna ännu mer.

What to do on a Sunday and a Batman Day at that – make a drawing with Batman, of course.

Stefan Lindblad

llustratör, illustration

Similar Posts