| | | | | | |

1 Planet ett honungsbi – pollinering eller torka

Honungsbi pollinering illustration om torka och brist på mat

Vi vet hur det är och hoppas vi lär oss i praktiken: Utan bi får vi ingen mat på bordet. En ny Honungsbi pollinerings illustration från illustratör Stefan Lindblad.


Det borde ligga i alla människors intresse att honungsbin och alla andra insekter och fåglar dessutom, som pollinerar får leva. Det är genom att de helt sonika äter nektar och därmed sprider vidare – pollinerar – och det över hela jorden, som gör att vi får mat på bordet.

De som inte alltid nämns men likväl gör samma sak, är flera andra olika bin, getingar, humlor, fjärilar och fågeln Kolibri. Till och med fladdermusen. Honungsbi pollinering borde stå på t-shirts runtom i världen. LIte som: ”ät mat och överlev. Drick vatten för att överleva”.

Honungbiets päls är nyckeln


Men på grund av sin päls över i stort sett hela sin kropp är just ett honungsbi ganska outstanding när det kommer till just pollinering – så mycket fastnar i deras päls. Enligt Förenta Nationerna gör dessa varelsers pollinering att 75 procent av världens livsmedelsgrödor och 35 procent av all jordbruksmark är helt beroende av dem till att skydda ekosystemen, och därmed ge oss mat.

”Är det sista honungsbiet” 1 Planet, Last Bee Flying”. Teckning, illustration Stefan Lindblad, Copyright.


Det sägs att ungefär en tredjedel av alla bin och fjärilar är på väg att försvinna – om vi människor inte får upp ögonen och tänker om – som ska vi klippa ned allt som växer för att någon tycker att det är så man ”ska” göra? För vi som varelser påverkar genom vårt sätt att leva, bo, bygga och bruka mark på sånt sätt att de insekterna, fågeln kolibrioch fladdermusen inte hittar något eller del av det som de lever av.

Så vad kan vi göra, vad gör vi för fel?


Utanför mitt fönster där jag bor har fastighetsägaren tagit ett beslut att inte klippa alla gräsmattor lika ”fint” längre. På så sätt växer ängsblommor längre perioder under våren och sommaren. Och en en del blommor får till och med chans att äntligen växa klart. Vilket i sin tur får fjärilar och bin att hitta nektar. Och därmed påbörja pollinering. Som i sin tur gör att bönder kan få fram grödor som de kan producera mat av. Och vi kan gå till matbutiken och köpa bröd och annat som vi tar för givet. Med andra ord – Toppen, helt rätt tänkt!

Läs mer på Förenta nationernas hemsida om bin, mat och pollinering. Samt UNDP ”Buzzing with Life”.

Inspiration till illustrationen om honungsbiet och matbrist

Detta var det som fick mig teckna den här illustrationen av ett bi , honungsbi som flyger iväg efter att inte fått tag i någon nektar. Allt har torkat och dött. Marker som inte producerar blommor som ger dem den nektar de söker efter. Och ingen som får mat på jorden, typ.

Se fler exempel på illustrationer i min portfolio

Den uppmärksamme som ser honungsbiet flyga iväg, kanske även noterar att det är torkad raps och andra ängblomster som torkat. Jag älskar gula rapsfält helt enkelt.

Stefan Lindblad
Illustratör ”Artist”.

Similar Posts